top of page
PRIMER

Ob prehodu na programski paket MS Office 2007 sem organizirala izobraževanje za vse zaposlene. Izvedba izobraževanja je bila pogoj za namestitev programskega paketa. Ob prehodu na programski paket MS Office 2010 sem pripravila vsebino in tehnično izdelala tečaj v okviru e-učenja na platformi podjetja B2.

V življenjepisu je smiselno izpostaviti pomembnejše projekte, pri katerih smo sodelovali. Opišemo projekt, namen projekta in predstavimo naše naloge in zadolžitve pri projektu.

Kadar se odločimo, da bomo življenjepis predstavili na spletni strani, nam le-ta ponuja možnost kreativne in obširne predstavitve. Pri klasičnem življenjepisu v papirnati obliki bi takšna predstavitev pomenila veliko branja in bi marsikaterega delodajalca odvrnila od prebiranja. Življenjepis kot spletna stran pa je zanimiva in dinamična predstavitev, kjer lahko podrobneje predstavimo/prikažemo/opišemo razvoj svoje poklicne poti, svoja znanja, sposobnosti, veščine in tudi projekte pri katerih smo sodelovali.

Na prvi strani našega spletnega življenjepisa navedemo svoje kontaktne podatke, dodamo fotografijo in se na kratko predstavimo. V tej kratki predstavitvi navedemo svoja znanja, izkušnje in zanimanja, s katerimi bomo pritegnili delodajalca k nadaljnjemu prebiranju življenjepisa.

Primer:

Pozdravljeni! Moje ime je Maria Novak in tukaj sem za vas!

Sem kreativna in dinamična ustvarjalka, ki željno vpija informacije povezane z vodenjem delavnic in tečajev ter pripravo novih novih vsebin v korist široki množici ljudi. Delo z ljudmi je moja strast. In kar je v življenju najbolj pomembno: to strast sem prenesla tudi v življenje nekaterih ljudi, kar si štejem v največji uspeh. V stiku z ljudmi sem že od svoje prve zaposlitve. Trenutno vodim računalniške tečaje in delavnice s področja vodenja kariere za osebe različnih profilov, starostnih skupin in z različnimi predznanji.

Maria Novak

KARIERNA SVETOVALKA

 

Telefon:

123-456-7890

 

Email:

info@mysite.com 

 

Naslov:

Pod gradom 17

1000 Ljubljana

IZOBRAZBA
2000 - 2004
Univerzitetna diplomirana ekonomistka

Ekonomsko poslovna fakulteta

Maribor

Prva gimnazija

Maribor

1996 - 2000

Gimnazijska maturantka

DELOVNE IZKUŠNJE

Kompetence so tiste lastnosti oz. značilnosti posameznika, ki mu omogočajo, da uspešno izvaja delovne naloge in rešuje probleme na določenem delovnem mestu ali delovnem področju. Zato je potrebno razmisliti katere so kompetence, imam kot posameznik in katere kompetence se zahtevajo od osebe na delovnem mestu, na katerega kandidiram. V življenjepisu je potrebno izpostaviti tiste kompetence, ki se zahtevajo na delovnem mestu in ki jih tudi sami posedujemo.

Primer:

V letih dela na raznih področjih sem pridobila znanje in sposobnost povezovanja različnih področij. Računalniška znanja, ki sem jih pridobila v času dela v službi za informatiko, sedaj s pridom uporabljam na delavnicah, kjer skušam osebam različnih profilov prikazati možnosti uporabe spleta in socialnih medijev pri iskanju zaposlitve in nasploh pri iskanju novih poslovnih priložnosti in s tem izboljšanju življenjskega standarda. Poleg tega lahko trdim, da me odlikuje samoiniciativnost, saj sem med delom v podjetju Kariera, d.o.o., povsem samostojno in na lastno pobudo razvila pet novih delavnic  in pripravila gradivo za tri računalniške tečaje. Tako moji nadrejeni kot tudi udeleženci delavnic v meni prepoznavajo komunikativno osebo z velikim čutom za odgovornost. Šest let sodelovanja v amaterski gledališki skupini mi je dalo sposobnost samozavestnega javnega nastopanja in dobre retorične spretnosti. V življenju sem pripravljena na nove izzive, da se z njimi lahko soočam mi pomagajo sposobnost hitrega učenja in razumevanja različnih procesov, prožnost, sposobnost poslušanja in optimizem.

VEŠČINE
Tudi dodatna izobraževanja s pridobljenimi certifikati in licencami so informacije, ki nas prikažejo kot osebo, ki ima veselje do stalnega izobraževanja in se zaveda pomena znanja. Zato ne smemo pozabiti omeniti opravljenih tečajev ter seminarjev ali konferenc, pri katerih smo sodelovali, in kaj smo se tam naučili. Med pomembnejše podatke na tem mestu sodijo podatki o znanju tujih jezikov, poznavanju računalniških programov, vozniškem dovoljenju  ter drugih znanjih in veščinah, ki predstavljajo našo prednost pred drugimi kandidati. 

Microsoft Excel - Napredno

Microsoft Word - Napredno

Power Point - Osnovno

Adobe - Osnovno

Slovenščina - materin jezik

Angleščina - Napredni uporabnik

IZOBRAZBA
IZKUŠNJE
KOMPETENCE
VEŠČINE
PROJEKTI

DELOVNE IZKUŠNJE

To je zelo pomemben del življenjepisa. V tem delu navajamo, kaj smo do sedaj delali, opišemo svoje naloge, pristojnosti in navedemo uspehe, ki smo jih dosegli.
Zaposlitve izpostavimo tako, da navedemo ime podjetja, kraj opravljanja dela, naziv delovnega mesta, čas trajanja zaposlitve in odgovornosti. Zaposlitve navedemo v obrnjenem kronološkem vrstnem redu (zadnja zaposlitev naj bo na prvem mestu). Če smo pri določenem delodajalcu v času zaposlitve napredovali oz. bili premeščeni na drugo delovno mesto, to navedemo.
Pri delovnih izkušnjah lahko omenimo tudi dijaška, študentska in druga dela, ki smo jih opravljali, če bi izkušnje, ki smo jih tam pridobili, lahko kakorkoli pripomogle k uspešnejšemu opravljanju dela, na katerega se prijavljamo.

Primer
2013 - 2017

Karierna svetovalka

Kariera d.o.o.

V podjetju Kariera d.o.o. sem bila zadolžena za izvajanje delavnic s področja veščin samostojnega vodenja kariere ter za pripravo vsebin in gradiv za nove delavnice. Skupinska izobraževanja sodijo k mojemu delu, podajanje znanja s področja veščin vodenja kariere pa podajam tudi v individualnih svetovanjih strankam različnih starosti in kultur ter z različnimi ravnmi izobrazbe. Dnevno sem komunicirala z uporabniki storitev v želji izboljšanja storitev, skrbela za organizacijo tečajev in delavnic ter vodila nadzor nad zasedenostjo predavalnic, rezervacijo prostorov preko spletne aplikacije.

Uspehi: V času, ko sem nastopila svoje delo v podjetju Kariera d.o.o., sem samostojno pripravila gradivo za štiri računalniške tečaje. Ljudje, ki so obiskovali tečaje, so bili z vsebino in mojim podajanjem znanja zelo zadovoljni, kar so pokazale tudi visoke ocene ob evalvaciji tečajev. Pripravila in izvajala sem delavnico na temo Izgradnja blagovne znamke s pomočjo socialnih medijev, ki je v današnjem času še posebej aktualna in je bila temu primerno tudi obiskana.

HOBIJI

Če naš življenjepis deluje preveč hladno, brezosebno, ga lahko osvežimo z informacijami o  hobijih, saj ti marsikaj povedo o nas kot osebnosti. Športne aktivnosti lahko sporočajo, da smo aktivna oseba, disciplinirana, s timskim duhom.


Ko zaključimo pisanje življenjepisa, naredimo še samooceno. Ali je življenjepis dober, bomo najlažje preverili tako, da si odgovorimo na naslednja vprašanja:


Sem to res jaz?


Sem ponosen na napisano?


Sem podal pomembne podatke?


Je življenjepis čitljiv in razumljiv?


Če so odgovori na vsa zgoraj zastavljena vprašanja pritrdilni, potem smo na dobri poti, da naš življenjepis v množici vseh ostalih življenjepisov ne bo ostal neopažen.

HOBIJI

V tem delu navedemo izobraževanja, ki smo jih uspešno zaključili oz. jih zaključujemo. Te informacije navedemo v obrnjenem kronološkem zaporedju (zadnja izobrazba naj bo na prvem mestu). Ob njih navedemo začetek in konec določenega izobraževanja, izobraževalno inštitucijo, program in morebitno smer. Če se se še izobražujemo, vpišemo samo leto pričetka in poleg izraz "še traja" ali pa "predviden mesec/leto zaključka".

KOMPETENCE
PROJEKTI
bottom of page