© 2017 By Zavod RS za zaposlovanje. Proudly created with Wix.com

Kadar se odločimo, da bomo življenjepis predstavili na spletni strani, nam le-ta ponuja možnost kreativne in obširne predstavitve. Pri klasičnem življenjepisu v papirnati obliki bi takšna predstavitev pomenila veliko branja in bi marsikaterega delodajalca odvrnila od prebiranja. Življenjepis kot spletna stran pa je zanimiva in dinamična predstavitev, kjer lahko podrobneje predstavimo/prikažemo/opišemo razvoj svoje poklicne poti, svoja znanja, sposobnosti, veščine in tudi projekte pri katerih smo sodelovali.

Na prvi strani našega spletnega življenjepisa navedemo svoje kontaktne podatke, dodamo fotografijo in se na kratko predstavimo. V tej kratki predstavitvi navedemo svoja znanja, izkušnje in zanimanja, s katerimi bomo pritegnili delodajalca k nadaljnjemu prebiranju življenjepisa.

Primer:

Pozdravljeni! Moje ime je Maria Novak in tukaj sem za vas!

Sem kreativna in dinamična ustvarjalka, ki željno vpija informacije povezane z vodenjem delavnic in tečajev ter pripravo novih novih vsebin v korist široki množici ljudi. Delo z ljudmi je moja strast. In kar je v življenju najbolj pomembno: to strast sem prenesla tudi v življenje nekaterih ljudi, kar si štejem v največji uspeh. V stiku z ljudmi sem že od svoje prve zaposlitve. Trenutno vodim računalniške tečaje in delavnice s področja vodenja kariere za osebe različnih profilov, starostnih skupin in z različnimi predznanji.

IZOBRAZBA
DELOVNE IZKUŠNJE

Kompetence so tiste lastnosti oz. značilnosti posameznika, ki mu omogočajo, da uspešno izvaja delovne naloge in rešuje probleme na določenem delovnem mestu ali delovnem področju. Zato je potrebno razmisliti katere so kompetence, imam kot posameznik in katere kompetence se zahtevajo od osebe na delovnem mestu, na katerega kandidiram. V življenjepisu je potrebno izpostaviti tiste kompetence, ki se zahtevajo na delovnem mestu in ki jih tudi sami posedujemo.

Primer:

V letih dela na raznih področjih sem pridobila znanje in sposobnost povezovanja različnih področij. Računalniška znanja, ki sem jih pridobila v času dela v službi za informatiko, sedaj s pridom uporabljam na delavnicah, kjer skušam osebam različnih profilov prikazati možnosti uporabe spleta in socialnih medijev pri iskanju zaposlitve in nasploh pri iskanju novih poslovnih priložnosti in s tem izboljšanju življenjskega standarda. Poleg tega lahko trdim, da me odlikuje samoiniciativnost, saj sem med delom v podjetju Kariera, d.o.o., povsem samostojno in na lastno pobudo razvila pet novih delavnic  in pripravila gradivo za tri računalniške tečaje. Tako moji nadrejeni kot tudi udeleženci delavnic v meni prepoznavajo komunikativno osebo z velikim čutom za odgovornost. Šest let sodelovanja v amaterski gledališki skupini mi je dalo sposobnost samozavestnega javnega nastopanja in dobre retorične spretnosti. V življenju sem pripravljena na nove izzive, da se z njimi lahko soočam mi pomagajo sposobnost hitrega učenja in razumevanja različnih procesov, prožnost, sposobnost poslušanja in optimizem.

VEŠČINE
Tudi dodatna izobraževanja s pridobljenimi certifikati in licencami so informacije, ki nas prikažejo kot osebo, ki ima veselje do stalnega izobraževanja in se zaveda pomena znanja. Zato ne smemo pozabiti omeniti opravljenih tečajev ter seminarjev ali konferenc, pri katerih smo sodelovali, in kaj smo se tam naučili. Med pomembnejše podatke na tem mestu sodijo podatki o znanju tujih jezikov, poznavanju računalniških programov, vozniškem dovoljenju  ter drugih znanjih in veščinah, ki predstavljajo našo prednost pred drugimi kandidati. 
 
 
 
 
 
 

Če naš življenjepis deluje preveč hladno, brezosebno, ga lahko osvežimo z informacijami o  hobijih, saj ti marsikaj povedo o nas kot osebnosti. Športne aktivnosti lahko sporočajo, da smo aktivna oseba, disciplinirana, s timskim duhom.


Ko zaključimo pisanje življenjepisa, naredimo še samooceno. Ali je življenjepis dober, bomo najlažje preverili tako, da si odgovorimo na naslednja vprašanja:


Sem to res jaz?


Sem ponosen na napisano?


Sem podal pomembne podatke?


Je življenjepis čitljiv in razumljiv?


Če so odgovori na vsa zgoraj zastavljena vprašanja pritrdilni, potem smo na dobri poti, da naš življenjepis v množici vseh ostalih življenjepisov ne bo ostal neopažen.

HOBIJI
KOMPETENCE
PROJEKTI
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now